Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO110 Horiba

Máy đo nồng độ oxy hòa tan DO110 của hãng Horiba là máy đo oxi cầm tay với chức năng chính là đo oxy hòa tan ngoài ra máy còn đo được nhiệt độ của mẫu.