Máy đo pH 22 Horiba

Máy đo pH 22 được sử dụng để đo pH cho các mẫu nước, hồ cá cảnh, mẫu thực phẩm, mẫu đất và sử dụng trong các phòng thí nghiệm cũng như phục vụ cho công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC).