Máy đo độ bóng 3 góc hãng KSJ

Máy đo độ bóng 3 góc hãng KSJ MG268 F2 đo được độ bóng góc 60, 20 và 85. Kiểm tra độ bóng sản phẩm sơn, vecni, mực in, đá cẩm thạch, đá granit, đá, gốm…