Thẻ màu tiêu chuẩn K7 hãng RAL

Thẻ màu tiêu chuẩn K7 hãng RAL thuộc dòng CLASSIC là dòng cơ bản và phổ biến của hãng RAL. Thẻ màu K7 là loại bóng, được sử dụng trong ngành sơn phủ, in ấn.