Máy đo độ bóng Novo Gloss 20/60/85 hãng Rhopoint

Máy đo độ bóng Novo-Gloss 20/60/85 (Novo Gloss Trigloss Gloss Meter 20/60/85) hãng Rhopoint đo được 3 góc 20, 60 và 85 ngoài ra máy còn đo được độ bóng 45.