Máy đo độ bóng Novo Gloss 60 hãng Rhopoint

Máy đo độ bóng Novo Gloss 60 hãng Rhopoint đo sản phẩm độ bóng từ thấp tới cao. Ngoài ra hãng còn máy đo độ bóng 3 góc 20,60,85 và máy đo độ bóng góc 45…