Máy đo sức căng bề mặt SEO

Máy đo sức căng bề mặt SEO Phoenix được thiết kế để phù hợp với yêu cầu phân tích kiểm tra của phòng Q.A, R&D và để phát triển sản phẩm. Máy đo sức căng bề mặt Phoenix được gắn thêm hệ thống quang học được thiết kế đặc biệt để giảm sự tán xạ ánh sáng và được gắn thêm camera để điều chỉnh trong tất cả các hướng.