Test Canxi (Ca) nước

Test Canxi (Ca) nước trong các bể nuôi cá cảnh, ao nuôi thủy sản và bể nước thải. Test nhanh và chính xác. Thao tác sử dụng đơn giản phù hợp cho mọi người sử dụng. Giá thành rẻ.