Test CO2 nước

Test CO2 nước kiểm nhanh CO2 trong nước ao nuôi thủy sản, bể cá cảnh, nước thải. Với thể tích 15ml đo được khoảng 90 lần với giá rất rẻ của hãng Sera – Đức.