Test độ cứng nước

Test độ cứng nước kiểm tra nước thủy sản, hồ cá cảnh, nước thải. Với bước đo đơn giản, kiểm tra nhanh, chính xác và giá thành rẻ nhất Việt Nam.Test độ cứng nước đo được  khoảng 100 lần.