Đá mài mòn Taber CS-10

Đá mài mòn Taber CS-10 đánh giá độ mài mòn nhẹ và trung bình giống như thao tác xử lý, đánh bóng và làm sạch sản phẩm giầy da, giấy, chất dẻo, nội thất…