Giấy mài Hãng Taber S-11

Giấy mài S-11 hãng Taber sử dụng kèm bánh xe mài mòn, giúp bánh mài sử dụng hiệu quả hơn và có độ chính xác cao khi sử dụng trong máy đo độ mài mòn Taber.