Giấy nhám mài mòn Taber S-14

Giấy nhám mài mòn Taber S-14 sử dụng để mài mòn đá mài Taber S-32 (CS-0), sử dụng hiệu quả và chính xác hơn, phù hợp với máy kiểm tra mài mòn hãng Taber.