Bóng đèn D50 so màu

Bóng đèn D50 sử dụng để so màu các sản phẩm ngành may như vải nhuộm, quần áo, đồng phục, đồng thời so màu các sản phẩm khác như giấy, nhựa, bao bì, gốm sứ..