Cốc đo tỷ trọng hãng TQC Sheen

Cốc đo tỷ trọng hãng TQC Sheen được sử dụng để kiểm tra tỷ trọng riêng của mẫu sơn, mực in, chất phủ, bám dính…Cốc đo tỷ trọng có thể tích 50ml và 100ml.