Dụng cụ kiểm tra bám dính CC3000 hãng TQC Sheen

Dụng cụ kiểm tra bám dính CC3000 hãng TQC Sheen sử dụng để kiểm tra bám dính lớp phủ khô trên bề mặt bằng cách thực hiện các vết cắt xuyên qua lớp phủ.