Dụng cụ kiểm tra độ dày sơn hãng TQC Sheen Super PIG III

Dụng cụ kiểm tra độ dày sơn khô hãng TQC Sheen Super PIG III được sử dụng để kiểm tra độ dày sơn khô khi phủ lên vật liệu như gỗ, nhựa, kim loại…