Thước đo độ bám dính SP3000 hãng TQC Sheen

Thước đo độ bám dính SP3000 hãng TQC Sheen thiết kế tiêu chuẩn ISO 2409 và ASTM D3359. Cho phép kiểm tra bám dính các mẫu có độ dày film ướt là 50-160um.