Thước đo độ mịn hãng TQC Sheen

Thước đo độ mịn hãng TQC Sheen được sử dụng để kiểm tra độ mịn của các mẫu sơn, mực in, socola, bột màu, chất độn…Đơn vị đo Hegman, Micro um, và North PCU