Thước kéo màng film 4 mặt hãng TQC Sheen

Thước kéo màng film 4 mặt hãng TQC Sheen Bird-Type Film Applicators 4-Sided sử dụng để tạo màng film đơn giản, thuận tiện, kiểm tra độ dày, bám dính, cứng..