Thước kéo màng sơn 4 mặt hãng TQC Sheen (Quadruplex)

Thước kéo màng sơn 4 mặt hãng TQC Sheen (Quadruplex) là thước kéo tạo màng film 4 mặt có rãnh ở giữa, với kích thước film kéo là 60mm và 80mm, thép không rỉ