Máy chưng cất đạm Dumas NDA-702

Máy chưng cất đạm Dumas NDA-702 là máy chưng cất đạm tiên tiến của hãng Velp. Máy sử dụng khí mang là Helium hoặc Argon cho kết quả tốt nhất với độ chính xác cao nhất. Chỉ sau 3-4 phút là máy đã cho được kết quả phân tích nito và protein trong mẫu.