Máy khuấy JarTest 4 vị trí dạng xách tay

Máy khuấy JarTest 4 vị trí FP4 của hãng Velp là thiết bị được dùng để hỗ trợ các kỹ thuật viên môi trường có thể thực hiện phép thử JarTest một cách dễ dàng và chính xác hơn trong phòng thí nghiệm tại các nhà máy xử lý nước thải hoặc trường học.