Máy đo độ dẫn B-771

Máy đo độ dẫn B-771 dạng bút cầm tay tiện lợi khi sử dụng. Chỉ cần lượng mẫu 0.12ml là có thể đo được. Không cần nhúng vào cốc đựng mẫu mà nhỏ trực tiếp lên điện cực đo, giúp tiết kiệm mẫu rất nhiều.