Máy phân tích BOD hãng Velp

Máy phân tích BOD hãng Velp gồm máy phân tích BOD Sensor, phân tích tự động BOD Evo Sensor và phân tích truyền thống BMS6. Không sử dụng thủy ngân phân tích