Máy phân tích màu nước thải NDR 2000 Nippon Denshoku

Máy phân tích màu nước thải NDR2000 Nippon Denshoku đo chủ yếu MÀU SẮC, ĐỘ ĐỤC và KẾT TỦA MÀU phối hợp… trong quản lý hệ thống nước thải của các nhà máy.