Máy so màu đa chỉ tiêu DR900

Máy so màu đa chỉ tiêu DR900 đo được 90 thông số nước, đáp ứng yêu cầu về kiểm tra nước. Máy so màu đa chỉ tiêu DR900 với giá thành rẻ, chất lượng tốt.