Bút kiểm tra sức căng bề mặt mực hồng hãng Arcotest

Bút kiểm tra sức căng bề mặt mực màu hồng hãng Arcotest được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu sản phẩm hiện nay.