Bút thử Corona hãng Arcotest

Bút thử Corona hãng Arcotest được sản xuất tại Đức. Thang đo rộng 30 tới 70 mN/m, độ chính xác bút cao 0.5 mN/m với màu mực hồng, xanh, không màu tùy chọn