Bút thử sức căng bề mặt hãng ACCU

Đầu bút thử sức căng bề mặt hãng ACCU làm bằng bông, giúp vệt mực khi kiểm tra sẽ to rõ quan sát hơn các loại bút khác cho kết quả chính xác hơn rất nhiều.