Mực thử sức căng bề mặt hãng Softal

Mực thử sức căng bề mặt hãng Softal sử dụng kiểm tra chất lượng, năng lượng bề mặt sản phẩm trước khi in để đánh giá độ bám dính mực in và chất lượng in.