Máy đo độ đục bao bì NDH 7000 Nippon Denshoku

Máy đo độ đục bao bì NDH 7000 Nippon Denshoku đo được độ đục của bao bì nhựa, giấy, carton…với kích thước bao bì từ 30×30 mm cho tới 210×210 mm.