Máy kiểm tra độ bám dính băng keo QC-805

Máy kiểm tra độ bám dính băng keo QC-805 hãng Comectech bằng cách dán mẫu băng keo lên tấm ván nghiêng và cho quả bóng lăn qua. Đo số lần quả bóng lăn qua.