Máy so màu OIL 1 Nippon Denshoku

Máy so màu Dầu OIL 1 hãng Nippon Denshoku được sử dụng để đo màu chủ yếu các mẫu lỏng, mẫu dầu khí. Đo các thông số màu ASTM, màu Haze (APHA), Màu Saybolt..