Máy so màu SE6000 hãng Nippon Denshoku

Máy so màu SE6000 hãng Nippon Denshoku là máy so màu để bàn của hãng Nippon Denshoku. Máy so màu model SE6000 là model mới, hiện đại và linh hoạt.