Bút thử sức căng bề mặt hãng Softal số 38

Bút thử sức căng bề mặt hãng Softal số 38 là dạng bút test nhanh sức căng bề mặt. Giúp xác định giá trị sức căng bề mặt nhanh chóng, đơn giản và chính xác.