6000 Series Chiller

Chiller dòng 6000 Series Chiller hãng PolyScience được làm mát bằng hệ thống không khí. làm mát nhanh mà lại rất an toàn và tiện lợi. Không làm ảnh hưởng tới môi trường bên ngoài.