Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt 10L kiểm soát nhiệt độ rất tốt với thang đo rộng, đồng thời độ ổn định cực cao. Ngoài ra bể điều nhiệt còn rất dễ sử dụng với thang đo nhiệt độ hiển thị trực tiếp trên bảng hiển thị đồng thỏi có nút tinh chỉnh nhiệt độ.