Bể điều nhiệt độ nhớt

Bể điều nhiệt độ nhớt hãng PolyScience đặc biệt sử dụng để điều chỉnh và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ASTM D-445, có hình tròn và chữ nhật.