Bể điều nhiệt Polycarbonate

Bể điều nhiệt Polycarbonate là bể điều nhiệt tuần hoàn nóng. Nắp bể điều nhiệt Polycarbonate dạng mở to, rất dễ sử dụng và vệ sinh bể điều nhiệt. Bể điều nhiệt Polycarbonate hãng PolyScience là thiết bị không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm.