Bể điều chỉnh nhiệt độ hãng Polyscience

Bể điều nhiệt PolyScience giúp kiểm soát nhiệt độ tốt với phạm vi rộng và tính ổn định rất cao. Bể điều nhiệt PolyScience rất dễ sử dụng, thiết lập 3 thang nhiệt độ và 1 giới hạn nhiệt độ báo động khi tới điểm giới hạn. Cho phép người sử dụng theo dõi nhiệt độ dễ dàng.