Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh có khả năng điều khiển nhiệt độ thấp nhất tới -40°C dễ dàng sử dụng cho tất cả các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của tất cả các ngành thực phẩm, vi sinh, dược phẩm, môi trường, mỹ phẩm và các ngành khác