Bể điều nhiệt tuần hoàn OCB Velp

Bể điều nhiệt tuần hoàn OCB là thiết bị sử dụng để điều khiển chính xác nhiệt độ  cần thiết cho việc chuẩn bị mẫu, kiểm nghiệm nguyên liệu. Bể điều nhiệt tuần hoàn OCB là lựa chọn hoàn hảo trong các phòng thí nghiệm, trường học, viện nghiên cứu.