Benchtop Chiller

Benchtop Chiller là Chiller làm mát sử dụng hệ thống không khí để làm lạnh. Benchtop Chiller sử dụng 3 model chính là MM, LM, LS. Sử dụng đơn giản, tiện lợi và thân thiện với môi trường.