Bóng đèn so màu F/A

Bóng đèn so màu F/A được sử dụng để lắp trong tủ so màu các sản phẩm như giấy, vải, may mặc, dệt nhuộm. công nghệ in phun ô tô, gốm sứ và các vật liệu khác. Trong tủ so màu bắt buộc phải có 4 bóng đèn F/A