Bóng đèn so màu TL83

Bóng đèn so màu TL83 cách nhiệt tốt, không gây nóng quá mức. Phát xạ nhiệt điện tử thấp, không làm nóng khi sử dụng. Tiết kiệm điện năng tối ưu nhất