Bút đo độ mặn Eutech EcoTestr Salt

Bút đo độ mặn Eutech EcoTestr Salt là máy đo độ mặn dạng bút đo tiện lợi khi sử dụng để đo độ mặn cần di chuyển nhiều. Thang đo độ mặn rộng lên đến 10.00 ppt với độ chính xác cao 2% thang đo.