Cân phân tích PW

Cân phân tích PW của hãng Adam – Anh. Đo được trọng lượng lên tới 250g với 4 số lẻ. Đo và hiển thị 16 trọng lượng.