Chiller PolyScience

Hệ thống làm mát Chiller PolyScience là thiết bị được tin dùng qua hàng chục thập kỷ qua và được sử dụng hầu hết trong các phòng thí nghiệm, phòng phân tích, sản xuất của tất cả các ngành dược, thực phẩm, thí nghiệm, môi trường