Cô quay chân không Boeco RVO 400 SD

Cô quay chân không Boeco RVO 400 SD được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Máy còn được kết nối với máy tính dễ dàng kiểm soát. Tốc độ quay của máy từ 0, 10 đến 280 vòng/ phút.